Oppimateriaalien tarkastelu

Oppimateriaaleja voi tarkastella systemaattisesti ja normitietoisesti esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla. Helpointa on valita tarkastelun kohteeksi yksi asia kerrallaan. Koko materiaalia ei välttämättä tarvitse käydä läpi, vaan jo pikaisella silmäyksellä saa aika hyvän yleiskuvan. Tarkastelua voi ja kannattaa tehdä yhdessä kollegoiden kesken, sillä useampi silmäpari näkee aina enemmän. Mukaan voi ottaa myös opiskelijat!

 • Kenelle teksti on kirjoitettu? Jos lukija kuuluu vaikkapa yhteen tai useampaan vähemmistöön, tunteeko hän, että teksti on kirjoitettu myös hänelle?
 • Millaista kieltä oppimateriaalissa käytetään? Puhutaanko putkimiehistä vai ovatko ammattinimikkeet kaikille sukupuolille sopivia, esim. LVI- tai putkiasentaja?
 • Keitä materiaalin teksteissä ja kuvissa esiintyy? Esiintyykö naisia ja miehiä suunnilleen yhtä paljon? Tuleeko sukupuolen moninaisuus esille?
 • Tuleeko ihmisten moninaisuus esille kuvissa ja teksteissä? Onko materiaalissa esimerkiksi eri-ikäisiä, erinäköisiä, erikokoisia ja toimintakyvyltään moninaisia ihmisiä? Näkyykö moninaisuus muissakin yhteyksissä kuin vain nimenomaan moninaisuuteen liittyviä teemoja käsiteltäessä? Esimerkiksi näkyykö pyörätuolia käyttäviä ihmisiä muualla kuin vammaisuutta koskevassa osiossa?
 • Millä tavalla eri sukupuolta olevat ihmiset esitetään teksteissä ja kuvissa? Ovatko hoitajat aina naisia ja sähköasentajat miehiä? Vahvistavatko vai purkavatko tekstit ja kuvat stereotypioita? Voit pohtia sekä ulkonäköön liittyviä asioita että toimintaa eli esimerkiksi sitä, kuka esitetään aktiivisena ja kuka passiivisena.
 • Millaisia perheitä teksteissä ja kuvissa esiintyy? Näkyykö perheiden moninaisuus? Onko mukana vaikkapa sateenkaariperheitä, yhden vanhemman perheitä ja uusperheitä?
 • Minkälaiset ihmiset ovat johtavissa asemissa kuvissa ja teksteissä?
 • Jos teksteissä tai kuvissa esitetään henkilöitä asiantuntijaroolissa, mitä sukupuolta asiantuntijat ovat? Miltä he näyttävät? Millaisia nimiä heillä on?
 • Keitä materiaalista puuttuu? Kuka ei näy ollenkaan? Kenet on jätetty näkymättömäksi? Mitä se tarkoittaa sellaisen opiskelijan kannalta, joka ei löydä samastumisen kohteita oppimateriaalista?
 • Jos törmäsit ongelmallisiin kohtiin oppimateriaalissa (esimerkiksi miehet ovat yliedustettuina, transihmisiä ei esiinny kuvissa tai johtavissa asemissa näytetään vain valkoisia ihmisiä), miten voisit käsitellä ongelmakohtaa opetuksen yhteydessä? Miten materiaalista saisi paremman?
 • Kuka on tehnyt oppimateriaalit, joita käytät? Onko jokin sukupuoli yliedustettuna materiaalien kirjoittajana? Miksi? Mitä muita ominaisuuksia tekijöillä on? Mitä merkitystä tekijöiden sukupuolella ja muilla ominaisuuksilla voi mahdollisesti olla?
 • Jos pääset itse valitsemaan käyttämiäsi opetusmateriaaleja, mitä painotat valinnassasi? Kiinnitätkö huomiota oppimateriaalien sisältöön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta?
 • Tutustu oppilaitoksen kirjastoon. Kuka vastaa teosten tilaamisesta kirjastoon ja millä perusteella niitä tilataan? Millaisia ja kenen kirjoittamia teoksia kirjastossa on? Miten tarjontaa voisi monipuolistaa? Onko lainattavista teoksista tarpeeksi niteitä, jotta kaikille tarvitseville riittää? Ovatko teokset saatavilla myös sähköisessä muodossa?