Meidän amiksesta kaikkien amis!

Opas ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoittamiseen –opas on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoittamisen tueksi. Opas keskittyy opiskelijoiden keskuudessa tehtyyn kartoitukseen, mutta sen sisältöä voidaan käyttää myös henkilöstön tilanteen kartoittamiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoittaminen tarkoittaa samanaikaisesti myös opiskelijoiden viihtyvyyden tarkastelemista oppilaitoksessa. Kartoituksen avulla oppilaitos voi saada arvokasta tietoa tasa-arvosta ja esimerkiksi opintoja vaikeuttavista tekijöistä ja siitä, mikä pahimmassa tapauksessa saa opiskelijat keskeyttämään opintonsa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen on muutakin kuin hyvän opiskeluympäristön luomista. Laki velvoittaa oppilaitoksen tekemään tasa-arvotilannetta koskevan selvityksen, joka osoittaa myös näiden teemojen olevan tärkeitä oppilaitokselle. Hyvinvointi luo myös luottamusta tulevaisuuteen ja heijastuu myöhemmin työelämään.

Levitä sanaa tai ota yhteyttä!

Tietoa oppaasta saa mielellään jakaa kollegoille ja kaikille muille kiinnostuneille.

Jos haluat antaa palautetta oppaasta tai sinulla heräsi kysymyksiä sen sisällöstä, ole meihin yhteydessä! Tavoitat meidän sähköpostiosoitteesta kaikkienamis@ekvalita.fi.