Mikä Kaikkien amis?

Kaikkien amis on avoin nettimateriaali erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle. Materiaalin tarkoituksena on tukea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä oppilaitoksissa. Materiaalin on luonut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntijayritys Ekvalita.

Kaikkien amis -materiaali on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin -hankkeen puitteissa (2018–2021). Materiaalia on jatkokehitetty ja päivitetty Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnen ja Konstsamfundetin rahoittamassa Allas yrkes -jatkohankkeessa, jonka Ekvalita toteuttaa vuosien 2022–2024 aikana. Lämmin kiitos rahoittajille tämän tärkeän työn tukemisesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön avulla voimme yhdessä vahvistaa sitä, että ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat turvallisia ja innostavia paikkoja opiskella ihan kaikille. Yhdenkin opettajan tuki voi merkitä opiskelijalle paljon. Ja kun koko työyhteisö saadaan mukaan, tulee oppilaitoksesta entistä vahvemmin #kaikkienamis ja #kaikkienamk!

Miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa on tärkeää?